BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

Kluczową działalnością INVELOGIC jest dostarczanie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania maszyn, instalacji przemysłowych oraz linii produkcyjnych. Jesteśmy firmą wspierającą Klientów w zakresie bezpieczeństwa maszyn, począwszy od całościowej oceny ryzyka do walidacji środków ochronnych. 

Podczas projektowania systemów automatyki przemysłowej zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo – skupiamy się na zmniejszeniu ryzyka poprzez zastosowanie różnego rodzaju środków ochrony (osłon, urządzeń zabezpieczających). Dostosowujemy istniejące jak i nowo projektowane  – maszyny oraz linie przemysłowe – do stanu zgodności z aktualnymi przepisami i najnowszym stanem wiedzy technicznej. Podczas modernizacji układów sterowania dokonujemy weryfikacji wyposażenia elektrycznego maszyn oraz przeprowadzamy ich dobór.

 

Nasze usługi z zakresu bezpieczeństwa maszyn obejmują 5 obszarów:

1

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE I WSPARCIE TECHNICZNE

 • Inwentaryzacja stanu bezpieczeństwa maszyn
 • Ocena ryzyka zawodowego – audyty bezpieczeństwa maszyn dla maszyn eksploatowanych oraz  na etapie projektowania
 • Opracowanie koncepcji bezpieczeństwa
 • Projektowanie rozwiązań i systemów bezpieczeństwa
 • Wsparcie techniczne przy wdrażaniu i eksploatacji systemów bezpieczeństwa
 • Audyty kontrolne – walidacja
 • Certyfikacja CE

DORADZTWO

 • Wsparcie przy sprowadzaniu maszyn i kompletacji linii technologicznych
 • Wsparcie przy doborze środków ochronnych
 • Wsparcie przy kompletacji i odtwarzaniu dokumentacji
 • Konsultacje specjalne

2

3

KONTROLE, POMIARY I OCENY SPECJALNE

 • Audyty okresowe – nadzór nad stanem bezpieczeństwa maszyn
 • Oceny strony trzeciej
 • Pomiary czasów zatrzymywania elementów niebezpiecznych
 • Oceny wyposażenia elektrycznego, pneumatycznego i hydraulicznego maszyn
 • Weryfikacja niezawodności układów sterowania bezpieczeństwa (funkcji bezpieczeństwa) maszyn, analizy z wykorzystaniem oprogramowania SISTEMA
 • Oceny techniczne i opracowania specjalne zagrożeń maszyn
 • Wykonanie lub odtworzenie dokumentacji maszyn

MODERNIZACJE

 • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych
 • Kompleksowe wdrażanie rozwiązań i systemów bezpieczeństwa
 • Pomoc w utrzymaniu sprawności i bezpieczeństwa systemów technologicznych

4

5

szkolenia bezpieczeństwa

SZKOLENIA

 • Szkolenia wewnątrzzakładowe
 •  Udział w wielu seminariach za zakresu bezpieczeństwa maszyn oraz certyfikacji urządzeń
INVELOGIC - AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, BUDOWA I BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1
25 - 217 Kielce
Sekretariat: biuro@invelogic.pl
Zapytania ofertowe: oferty@invelogic.pl
+48 690 908 226
+48 690 908 227