BUDOWA MASZYN I URZĄDZEŃ

Projektujemy, produkujemy maszyny i urządzenia przemysłowe przeznaczone do montażu, kontroli czy transportu, wykorzystywane w procesach technologicznych. Wykonujemy stanowiska  według wytycznych specyfikacji Klienta, biorąc pełną odpowiedzialność za każdą z faz projektu, aż po instalację w miejscu docelowym, co zapewnia  nam wysoką jakość usług oraz możliwości szybkiego serwisu lub modernizacji.

Pomagamy Klientom, którzy potrzebują maszyny do procesu technologicznego, ale nie wiedzą dokładnie jak zacząć- przeprowadzamy analizę problemu, przygotowujemy koncepcję nad którą pracujemy wspólnie z Klientem, a następnie budujemy maszynę spełniająca wszystkie przedstawione założenia. 

Budowane przez nas maszyny i stanowiska produkcyjne wykonywane są zgodnie z wymaganiami tzw. Dyrektyw Nowego Podejścia,które mają zastosowanie do danego produktu.  Wymagania te są  wdrażane już na etapie projektowania. Wytwarzane maszyny zostają poddane wewnętrznej ocenie zgodności, której efektem jest oznakowanie maszyny znakiem CE oraz wystawienie Deklaracji Zgodności WE. Zapewniamy dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej.

Nasza oferta budowy maszyn i urządzeń obejmuje:

 • opracowanie koncepcji stanowiska
 • wykonanie projektów:
  – mechanicznych (konstrukcja),
  – elektrycznych i automatyki,
  – pneumatycznych,
  – hydraulicznych,
 • budowę stanowiska,
 • opracowanie algorytmów sterowania,
 
 • oprogramowanie sterowników i komputerów,
 • uruchomienie stanowiska,
  • montaż stanowiska u klienta,
  • uruchomienie stanowiska u klienta,
  • szkolenie obsługi i utrzymania ruchu,
  • asysta produkcyjna,
  • opracowanie instrukcji eksploatacji i serwisowania.
STANOWISKA MONTAŻOWE

Specjalizujemy się w budowie stanowisk montażowych zarówno automatycznych i półautomatycznych, jak i stanowisk przeznaczonych do obsługi manualnej. Budowane przez nas stanowiska wykorzystują techniki montażu wskazane przez Klienta. Wśród najczęściej wykorzystywanych operacji montażowych występują: skręcanie, nitowanie, wciskanie, zgrzewanie i inne.

Maszyny montażowe dostarczane przez INVELOGIC bardzo często wyposażane są w systemy kontrolno-pomiarowe dobierane do danego produktu. Nasze zespoły kontrolne uniemożliwiają pominięcie jakiegokolwiek elementu montażowego oraz monitorują użycie prawidłowych komponentów do montażu. Posiadamy doświadczenie w integracji systemów kontrolno-pomiarowych takich jak np. systemy wizyjne i czujniki siły. Tego rodzaju stanowiska znajdują zastosowanie w przemyśle metalowym, elektronicznym oraz w branży samochodowej.

STANOWISKA TESTUJĄCE I KONTROLNE

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu wielu dziedzin technicznych uzbrajamy stanowiska i linie produkcyjne naszych klientów w kontrolery, których zadaniem jest monitorowanie poprawnych parametrów procesu.

Budując stanowiska testujące i kontrolne wykorzystujemy techniki pomiarowe bazując na wytycznych klienta oraz proponujemy sprawdzone w praktyce rozwiązania. 

Przykładowe wielkości pomiarowe kontrolowane na naszych maszynach to:

 • pomiar ciśnienia,
 • pomiar szczelności,
 • pomiar temperatury,
 • pomiar przemieszczenia,
 • pomiar rezystancji,
 • pomiar ciągłości obwodów,
 • pomiar siły.
SYSTEMY TRANSPORTOWE

  Oferujemy wykonanie i montaż przenośników pozwalających na transport różnego rodzaju produktów o zróżnicowanych parametrach. Realizujemy zlecenia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów, oferując proste systemy transportu bliskiego (w tym pojedyncze transportery), jak również te bardziej rozbudowane, znajdujące zastosowanie w różnych warunkach pracy.

Do najczęściej wytwarzanych przez nas transporterów można zaliczyć:

 • przenośniki taśmowe
 • przenośniki rolkowe
 • przenośniki kubełkowe
 • przenośniki modułowe.
transport materiałów
SYSTEMY PICK AND PLACE

Szybki i efektywny załadunek/rozładunek elementów w procesie produkcji przyczynia się do zwiększenia wydajności produkcji.Jako firma specjalizująca się w dziedzinie automatyki dążymy do spełnienia tego warunku, oferując naszym Klientom zautomatyzowane systemy załadunku i rozładunku materiałów (pick&place). 

W naszych realizacjach wykorzystujemy odpowiednio przystosowane manipulatory oraz systemy wizyjne, zintegrowane z systemami transportu. Do tego typu systemów oferujemy również wykorzystanie robotów przemysłowych, których integrację przeprowadzamy w najbardziej optymalny sposób.

SYSTEMY DRUKUJĄCO-ETYKIETUJĄCE

Systemy drukująco-etykietujące znajdują zastosowanie do aplikacji etykiet na różnorodnych powierzchniach takich jak np. kartony, butelki, pojemniki itp.

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu systemów etykietujących na liniach produkcyjnych oraz wykorzystujemy praktyczne rozwiązania dostosowujące urządzenia etykietujące do określonych warunków pracy.  
Oferujemy wykonanie urządzeń aplikujących etykiety w różnych umiejscowieniach na produkcie: od góry, od boku lub wokół produktu. 

SYSTEMY TRACEABILITY

Systemy traceability dotyczą identyfikowalności produktu oraz skupiają się na śledzeniu jego ruchów i pochodzenia. 

Wykonujemy i wdrażamy systemy traceability w oparciu o czytniki RFID lub Kody Kreskowe (jednowymiarowe lub dwuwymiarowe np. kody QR) drukowane laserowo lub atramentowo. 
Naszą ofertę kierujemy do przemysłu produkcyjnego, gdzie występuje duża różnorodność produktów oraz w przypadku gdy wysoko pożądane jest uniknięcie strat i błędów produkcyjnych.

INVELOGIC - AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, BUDOWA I BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ul. Gen. Józefa Hauke-Bosaka 1
25 - 217 Kielce
Sekretariat: biuro@invelogic.pl
Zapytania ofertowe: oferty@invelogic.pl
+48 690 908 226
+48 690 908 227